Διαφήμιση στο Facebook


Έρευνα ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία ←

Εύρεση του ιδανικού Στόχου της Διαφήμισης ←

Στόχευση κοινού (με ακτίνες X) ←

Δημιουργία Εκστρατείας & Διαφημίσεων ←

A/B Testing των Διαφημίσεων ←

Βελτιστοποίηση των Διαφημίσεων ←

Συμπεριλαμβάνονται Αναλυτικά Reports ←

Δημιουργία Landing page & Funnel (Προαιρετικό) ←

 

*Δωρεάν η 1η εβδομάδα 

Διαφήμιση στο Facebook


Έρευνα ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία ←

Εύρεση του ιδανικού Στόχου της Διαφήμισης ←

Στόχευση κοινού (με ακτίνες X) ←

Δημιουργία Εκστρατείας & Διαφημίσεων ←

A/B Testing των Διαφημίσεων ←

Βελτιστοποίηση των Διαφημίσεων ←

Συμπεριλαμβάνονται Αναλυτικά Reports ←

Δημιουργία Landing page & Funnel (Προαιρετικό) ←

 

*Δωρεάν η 1η εβδομάδα 


Με την τελική ανάθεση της Facebook διαφήμισης σε εμάς σας κάνουμε Δώρο τα παρακάτω

Τα παρακάτω τα κάνουμε για εσάς Δωρεάν σε περίπτωση συνεργασίας


  • Έρευνα για εύρεση του ιδανικού κοινού
  • Δημιουργία σελίδας
  • Σύνδεση με άλλες πλατφόρμες ανάλογα με τις ανάγκες σας (για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών σας)
  • Σχεδίαση της Social Media στρατηγικής σας ανάλογα με τις ανάγκες/δυνατότητές σας
  • Εγκατάσταση Pixel
  • Έρευνα για Εύρεση του ιδανικού κοινού
  • Δημιουργία σελίδας
  • Σύνδεση με άλλες πλατφόρμες ανάλογα με τις ανάγκες σας (για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών σας)
  • Σχεδίαση της Social Media στρατηγικής σας ανάλογα με τις ανάγκες/δυνατότητές σας.
  • Εγκατάσταση Pixel